nieuws

27 jan 2003, 00:12

Kandidatenlijst Partij voor het Noorden gereed

De Partij voor het Noorden.heeft officieel besloten om op 11 maart a.s. deel te nemen aan de Provinciale Statenverkiezingen in de provincie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De lijst met zevenentwintig kandidaten (zie hierna) zal op 27 januari worden ingediend bij het centraal stembureau in Groningen.
e lijst kent de volgende bijzonderheden: = De bekende Groninger Jan Uitham (in 1963 winnaar van de Noorderrondrit en tweede bij de daaropvolgende, barre Elfstedentocht) is gekozen tot lijstduwer. = Er staan ook twee personen op de lijst die vier jaar terug beide lijsttrekker waren van een eigen partij, namelijk Henk Hoiting van De Groningers en Sjon Lammerts van de OPPG . Beide groeperingen hebben besloten niet deel te nemen aan de komende Statenverkiezingen. De meeste actieve leden van beide clubs hebben zich inmiddels bij de Partij voor het Noorden aangesloten. Daardoor zal de Partij voor het Noorden als enige, onafhankelijke regionale groepering aan de komende Statenverkiezingen in Groningen deelnemen. = Teun Jan Zanen uit Zuidwolde is gekozen tot lijsttrekker. Hij is optimistisch over de kansen van de Partij voor het Noorden om door te dringen in de Provinciale Staten van Groningen. Met hoeveel zetels dat zal zijn, is nu uiteraard nog ongewis. “Maar”, stelt hij, “gezien het bijzondere geluid dat de Partij voor het Noorden laat horen, verdient zij zeker meerdere zetels in de Staten.”
Aan het verkiezingsprogramma, dat als titel draagt ‘de regie in eigen hand’, wordt momenteel de laatste hand gelegd. Het wordt binnenkort gedrukt en komt dan ook publiek beschikbaar. De strekking van het programma is, dat we in Groningen, of breder nog in Noord-Nederland, veel meer zelf onze eigen zaken moeten gaan regelen, uitgaande van onze eigen sterke punten en van onze eigen mentaliteit. De overdreven en ook vaak onvruchtbare afhankelijkheid van Den Haag moeten we afschudden!
De Partij voor het Noorden is momenteel druk doende een goede verkiezingscampagne voor te bereiden. Nu de Tweede Kamerverkiezingen voorbij zijn, kan de aandacht van kiezers en regionale media weer meer op de eigen regio gericht zijn. Het aandacht zien te krijgen voor de eigen, bijzondere opvattingen is daarbij de duidelijke opgave waar de Partij voor het Noorden op dit moment voor staat.
Groningen 23 januari 2003 Partij voor het Noorden Leendert van der Laan, perscontacten Kraneweg 72, 9718 JV, Groningen (06-53288698) Tel.: 050-3180215 e-mail: info@zanenconsult.nl