nieuws

01 jun 2001, 00:12

Kamervragen over commercialisering RUG naar aanleiding van artikel GIC

De PvdA- Tweede Kamerleden Dijksma en Hamer hebben vragen gesteld aan minister Hermans van onderwijs over een te grote invloed van de commercie aan de universiteit. Ze stellen die vragen naar aanleiding van een artikel in de Groninger Internet Courant van 30 mei.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) waarschuwde dinsdag voor een verdere commercialisering van de wetenschap. Volgens de Groningse universiteit loopt vooral het langlopend fundamenteel onderzoek gevaar.
De toegenomen afhankelijkheid van het bedrijfsleven is de universiteit een doorn in het oog. Volgens bestuursvoorzitter S. Kuipers is het risico groot dat bepaald onderzoek niet meer wordt verricht. ,,De terugverdienperiodes zijn te lang. Bepaalde ontwikkelingen komen niet van de grond omdat bedrijven er het nut niet van inzien.”, zo zei hij tijdens de persconferentie.
Het oud-Groningse Tweede Kamerlid Dijksma heeft de kwestie aanhangig gemaakt in de Tweede Kamer. Van haar medewerker Walfred Haans vernemen we dat ze officieel de volgende vragen stel aan de regering, althans de minister van onderwijs:
Vragen van de leden Dijksma en Hamer (beiden PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
1. Deelt U de mening van bestuursvoorzitter S. Kuipers van de Rijksuniversiteit Groningen dat langlopend fundamenteel onderzoek gevaar loopt door een verdere commercialisering van de wetenschap?
2. Hoe wilt U voorkomen dat onderzoek met lange terugverdienperiodes niet meer wordt verricht, doordat bedrijven er het nut niet van inzien?
3. Loopt de continuïteit van het biotechnologisch onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen gevaar doordat de grote meerderheid van de onderzoekers op projectbasis wordt gefinancierd met extern geld?
4. Bij welke andere richtingen van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek speelt dit probleem verder? Heeft het ministerie zicht op ontwikkelingen in dezen?
5. Deelt U het vertrouwen van de Rijksuniversiteit dat duidelijke onderzoekscontracten het gevaar van manipulatie van wetenschappelijk onderzoek voldoende afdekken? Zo ja, kunt U dit vertrouwen dan nader adstrueren?