nieuws

18 jun 2009, 19:07

Kamer van Koophandel: Groningen wordt centraal kantoor in Noord-Nederland

De Kamer van Koophandel Noord-Nederland richt haar organisatie in de toekomst anders in. Door de steeds verdergaande digitalisering verandert de dienstverlening de komende jaren wezenlijk. Dit houdt in dat de Kamer van Koophandel haar beleid voor de komende jaren hierop in stelt. De belangrijkste overwegingen in het beleidskader van de Kamer voor de komende jaren zijn: de noodzaak tot bezuinigingen, het veranderende landelijke beleid (zowel financieel als met betrekking tot verdere digitalisering van de diensten van de KvK) en onze ideeën met betrekking tot de Kamer als ontmoetings- en kenniscentrum voor het bedrijfsleven in Noord Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bovenstaande overwegingen leiden tot het besluit om te komen tot vestiging van KvK Noord in de drie grootste gemeenten van Noord Nederland: Groningen, Leeuwarden en Emmen. Het kantoor in Groningen is tevens het centrale kantoor, waarin backoffice registratie (handelsregister), staf en ondersteuning, directie en bestuur gevestigd zijn. In dit kantoor brengt de Kamer ook één van de drie teams voorlichting en regiostimulering onder, evenals in de vestigingen in Leeuwarden en Emmen.


De Kamer wil voor de taken voorlichting en regiostimulering het accent leggen op ontmoeting met de klant/ondernemer in heel Noord Nederland. Daarmee daagt de Kamer de gemeenten en de
organisaties van het bedrijfsleven ook uit om samen met de KvK activiteiten en projecten in de regio op te pakken.
De eerste stap is de sluiting van kantoor Veendam, hier werken nu nog vier medewerkers die na sluiting hun taken in Groningen zullen uitvoeren. Deze sluiting, die de kamer op korte termijn wil
effectueren, is onderdeel van een grotere operatie, die ook effecten heeft voor de andere kantoren. Dit betekent voor de vestiging Meppel sluiting op termijn, de activiteiten van dit kantoor brengt de
Kamer onder in de gemeente Emmen.


Wat de procedure betreft: het Algemeen Bestuur van KvK Noord heeft dinsdag 16 juni ingestemd met de nieuw te varen koers.