nieuws

29 mei 2001, 00:12

Kamer van Koophandel Groningen vreest ‘verpaupering’ binnenstad

De Kamer van Koophandel is bevreesd voor ‘verpaupering’ van de binnenstad van Groningen. Dat bleek vanmorgen tijdens de presentatie van het Jaarverslag over 2000 van de Kamer van Koophandel Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Kamer van Koophandel Groningen is bang dat er straks grootschalige winkelformules gaan komen buiten de binnenstad. Deze formules trekken zoveel bezoekers aan dat deze niet meer naar de binnenstad van Groningen gaan. Dat er perifere en grootschalige detailhandelsvestigingen op ongewenste plekken kunnen komen wordt straks mogelijk door een decentralisatie van het landelijk beleid. Die is aangekondigd door de minister van VROM in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. ‘Dat zou ertoe kunnen leiden dat her en der perifere locaties ontstaan met grootschalige detailhandelsvestigingen. Daardoor dreigt functieverlies en verpaupering van binnensteden’, aldus de Kamer van Koophandel.
De Kamer van Koophandel laat in dat verband ook weten teleurgesteld te zijn over de uitslag van het referendum over de Grote Markt. ‘De Kamer was- en is van mening dat de Groninger binnenstad als koopcentrum nieuwe impulsen nodig heeft’. De Kamer wijst daarbij ook op het feit dat er in de binnenstad vele panden leeg staan. Anderzijds is er ook een grote vraag naar grotere winkelpanden, vooral in het segment met een oppervlakte tussen de 500 en 1000 vierkante meter