nieuws

21 dec 2001, 00:12

'Kabinet steekt zes miljard in spoorlijn naar Noorden'

Het kabinet zal vrijdag hoogstwaarschijnlijk 6 miljard gulden reserveren voor de realisatie van een snelle spoorverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland. Dat melden welingelichte bronnen tegenover het ANP.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er zal nog geen besluit vallen over een variant voor de Zuiderzeespoorlijn (Amsterdam, Almere, Lelystad, Heerenveen, Groningen), die in 1997 door het kabinet is beloofd. Het lijkt erop dat het kabinet de door Noord-Nederland zo vurig gewenste supersnelle mageneetzweefbaan en de iets tragere hogesnelheidslijn als de meest voor de handliggende varianten beschouwt. Voor deze twee schrijft minister Netelenbos (Verkeer) een prijsvraag uit. Op die manier wil ze bedrijven hun visie op de aanleg, kosten en exploitatie van deze varianten laten geven. Het volgende kabinet zal dan moeten besluiten of er een magneetzweefbaan of hogesnelheidslijn komt. Maar ook een conventionele spoorlijn en opgewaardeerde Hanzelijn blijven in beeld, voor het geval een magneetzweefbaan en hogesnelheidslijn niet haalbaar zijn. Voor alle varianten worden de officiƫle procedures nu al in gang gezet, zodat geen vertraging zal optreden.
Minister Netelenbos (Verkeer) is zelf, net als Noord-Nederland, voorstander van een magneetzweefbaan, die de reistijd tussen Amsterdam en Groningen terugbrengt van ruim twee uur tot ruim vijftig minuten. Minister Zalm (Financiƫn) en Pronk (VROM) hebben grote bezwaren. Zalm vindt de benodigde rijksbijdrage van ruim 10 miljard gulden erg hoog en is beducht voor tegenvallers. Pronk vindt de magneetzweefbaan, die op poten zal worden gebouwd, lelijk in het landschap.
De totale kosten worden geraamd op 15 miljard. Het bedrijfsleven en Noord-Nederland zouden beide 2,5 miljard moeten bijdragen. Over de haalbaarheid van een sluitende exploitatie van de supersonische trein en de effecten op de economie van Noord-Nederland lopen de lezingen uiteen.
De aanleg van een hogesnelheidslijn kost ongeveer 8 miljard gulden en het verbeteren van de bestaande intercity-verbinding rond de 6 miljard. De Hanzelijn, die in 2009 klaar moet zijn, loopt van Lelystad naar Zwolle. Voor een volwaardige snelle verbinding met Groningen zou dan het huidige traject tussen Zwolle en Groningen moeten worden aangepast.