nieuws

20 aug 2008, 09:09

Kabels Korrewegbrug geknapt

De Gerrit Krolbrug aan het eind vande Korreweg over het Van Starkenborghkanaal in Groningen ligt er tijdelijk uit voor het autoverkeer. Tot verdriet van duizenden en automobilisten is de brug tot zondag buiten gebruik nadat twee staalkabels knapten. Daardoor kan de brug niet meer draaien. Voor de fietsers en voetgangers maakt het niet zo veel uit, zij kunnen de loopbrug gebruiken. Foto: Rick Akkerman.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: