nieuws

20 jul 2011, 09:09

Kabelbaan blijft politieke gemoederen beroeren in Groningen

De gemeenteraad van Groningen praat vandaag op verzoek van de VVD over de kabelbaan naar het Groninger Forum. VVD fractievoorzitter Joost van Keulen wil graag zwart op wit hebben dat B en W zich gaan inzetten voor een kabelbaan naar het Forum. Dat heeft wethouder Frank de Vries toegezegd, om zo de VVD-fractie in Provinciale Staten tegemoet te komen. Maar de stad-Groninger VVD-ers willen dat wel even zwart op wit hebben.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De fractie van de VVD heeft daarom een interpellatiedebat aangevraagd. Onderwerp is de uitspraak van het college van B&W dat de gemeente medewerking zal verlenen als particuliere initatiefnemers een kabelbaan willen aanleggen in de stad. Voor de VVD in Provinciale Staten was dit een belangrijke toezegging om in te stemmen met een bijdrage van 35 miljoen euro aan de bouw van het Groninger Forum.

Probleem is echter dat PvdA en GroenLinks de kabelbaan nu weliswaar serieus in overweging willen nemen, maar de SP voelt daar niets voor. Dat zou kunnen leiden tot politieke onrust, omdat de SP in het college van B en W is vertegenwoordigd.

Theoretisch zou het dan denkbaar zijn dat de SP vertrekt uit het college om plaats te maken voor de VVD. Maar dat is niet simpel omdat de stad-Groningse VVD heeft aangegeven weliswaar harde toezeggingen te eisen voor de kabelbaan maar toch geen vertrouwen te hebben in een gezonde exploitatie van het Groninger Forum, en om die reden tegenstander blijft van dat Forum. Niet iedereen lijkt dat standpunt van de stad-Groningse VVD te kunnen volgen: voor de kabelbaan naar het Forum, maar tegen het Forum.

Kortom: het gaat nog spannend worden vanavond.

De vergadering is live te volgen via:

www.groningen.nl/gemeenteraad