nieuws

11 apr 2001, 00:12

Justitie: ‘Softdrugsbeleid in Groningen kan niet soepeler’

De fractievoorzitter van de VVD in de Groningse gemeenteraad R. Kouwenhoven krijgt weinig steun in zijn pleidooi voor een soepeler coffeeshop-beleid. Justitie in Groningen zal de gemeente in elk geval aan het eerder vastgestelde beleid houden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kouwenhoven liet eerder weten de uitspraak van de bestuursrechter in Groningen, inzake coffeeshop Upper Ten, zeer toe te juichen. De rechter bepaalde namelijk dat burgemeester Wallage ten onrechte had besloten dat er in Upper Ten geen softdrugs meer verkocht mogen worden. Wallage had dat besloten omdat voor de derde keer in een jaar een minderjarige was aangehouden in de coffeeshop. Maar volgens de bestuursrechter heeft de gemeente Groningen Upper Ten te hard aangepakt omdat er wel degelijk maatregelen genomen waren tegen minderjarigen. Dat er in december in jongeman aan de bar zat, dat vond de rechter wel erg hard bestraft met een permanent verbod op de verkoop van softdrugs. Remco Kouwenhoven ziet daarin zijn gelijk bevestigd, want hij pleit voor een meer genuanceerd coffeeshop-beleid. Daarbij moet wel onderscheid gemaakt worden in het type overtreding voor de uitbaters. Volgens hem is de aanwezigheid van een jongere van 17 jaar die een glas cola drinkt iets heel anders dan bijvoorbeeld de handel in harddrugs of de aanwezigheid van vuurwapens.
Justitie deelt de mening van Kouwenhoven in elk geval niet. Volgens persofficier van justitie mr. Tragter is er nu in feite ook al een genuanceerd beleid. ‘Coffeeshops waar jongeren komen hoeven niet meteen dicht, maar krijgen eerst twee keer een waarschuwing. Pas bij de derde waarschuwing volgen er consequenties. Dat is aanzienlijk milder dan bij de aanwezigheid van vuurwapens of bij handel in harddrugs; dan gaat de zaak in een keer dicht’, aldus de persofficier. Mocht Groningen ooit overwegen om in navolging van Kouwenhoven het beleid te versoepelen, dan vindt de gemeente justitie op haar weg. ‘Het Openbaar Ministerie zal de gemeente houden aan haar afspraak: bij de derde keer dat er jongeren worden gesignaleerd wordt de gedoogvergunning ingetrokken’, zo stelt ze. Volgens haar is dat overeenkomstig landelijke regels.
Burgemeester Wallage wil nog niet inhoudelijk op de stelling van Kouwenhoven ingaan. Hij wil eerst de uitslag afwachten van een nog lopende bezwaarschriftenprocedure.