nieuws

31 mrt 2002, 00:12

Jorritsma wil Nederland als fakkeldrager van windenergie

DEN HAAG (ANP) – Minister A. Jorritsma van Economische Zaken wil binnen vijf jaar het vermogen aan windenergie in Nederland flink opschroeven. Zij staat op het punt hierover een akkoord te bereiken met de provincies en enkele andere ministeries, waaronder de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jorritsma wil het percentage energie dat door middel van wind wordt opgewekt binnen tien jaar vermeerderen van 0,35 naar 5 procent. In 2020 moet zelfs een percentage van 10 procent zijn gerealiseerd. In twintig jaar tijd wil de minister jaarlijks in Nederland 3000 megawatt aan windenergie genereren.
De eerste tien jaar zal het slechts windparken op het land betreffen, maar rond 2020 moet een groot deel van de windwinning ook op zee plaatsvinden. De kosten zullen worden gedeeld door de rijks- en lokale overheden en private investeerders.
Jorritsma hoopt de onderhandelingen voor de zomer af te kunnen ronden. Als haar initiatief slaagt, wordt Nederland in Europa één van de fakkeldragers op het gebied van windenergie.