nieuws

12 feb 2003, 00:12 door Robbert Blokland

Jorritsma wil Delfzijl weer positief in het nieuws brengen

Schoppen en stimuleren. Dat zou het motto kunnen zijn van Annemarie Jorritsma, de nieuwe waarnemend burgemeester van het Groningse Delfzijl. De voormalige vice-premier werd dinsdagmiddag beëdigd door Commissaris der Koningin Hans Alders. Ze volgt burgemeester Ed Haaksman op, die maandag aftrad na een vernietigend rapport van VROM over verwaarloosde milieuvergunningen. Jorritsma zal de functie vervullen tot na de zomer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groningse gemeente kan de komende maanden een aantal radicale veranderingen tegemoet zien. Vóór 1 maart moeten er plannen liggen voor een nauwkeurige verstrekking van milieuvergunningen en vóór 1 mei moet het college van B&W een sluitende begroting aan de provincie voorleggen. Bovendien kampt Delfzijl al jaren met een rumoerige verzameling wethouders: de afgelopen vijf jaar deden zich talloze affaires voor en traden er drie wethouders daadwerkelijk af.
Toch ziet Jorritsma zich niet voor een onmogelijke taak gesteld. ,,De gezagdragers in Delfzijl zijn zich er al enige tijd van bewust dat er iets moet veranderen: de voorbereidingen voor de grote ingrepen zijn al langer aan de gang. Ik ben ook niet degene die alles moet uitvoeren, maar meer een soort manager die de frisse wind kan coördineren. De gemeenteraad en het college moeten normaal hun werk kunnen doen, zonder dat allerlei affaires of complicaties de boventoon voeren. Delfzijl moet weer eens positief in het nieuws komen, en ik ben van plan flink te schoppen en te stimuleren om dat te bereiken.’’
Het is de eerste keer dat Jorritsma het ambt van burgemeester vervult. De VVD-politica beklemtoont echter dat haar rol in Delfzijl een tijdelijke is. ,,Ik beschouw mijn carrière nog niet ten einde: ik ben hier echt als crisisbeheerder ingeschakeld om de overgang naar een goed bestuur te begeleiden. Wél had ik al voor mezelf bepaald dat ik een politieke functie dichter bij de mensen ambieerde. Als minister kwam ik alleen maar bij grote bedrijven over de vloer: die beseffen wel hoe belangrijk de politiek is. Ik wil ook gewone mensen duidelijk maken wat het openbare bestuur voor hen kan betekenen, óók als er niet iets fout gaat. Zodra de gemeentereiniging een dag staakt of de afdeling rijbewijzen een dag dicht is, merken de burgers dat direct, maar wanneer alles wél naar behoren functioneert, beseft niemand het belang van een goed stadsbestuur.’’*
Hans Alders, die Jorritsma dit weekend benaderde of ze wat voelde voor de functie, is blij met de benoeming van de ex-minister. ,,Zij heeft twee departementen geleid die van vitaal belang voor Delfzijl zijn: Waterstaat en Economische Zaken. Zij lijkt me de aangewezen persoon om Delfzijl weer op de juiste koers te krijgen.’