nieuws

30 okt 2000, 00:12

Jorritsma: 'Groningen mag kernafval niet uitsluiten'

Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft de provincie Groningen op vingers getikt. De minister is het oneens met het provinciale verbod op proefboringen naar en de winning van aardgas in de Waddenzee. Ook het algehele verbod op de opslag van kernafval kan volgens haar niet door de beugel

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De minister verwoordde haar bezwaren in een schriftelijke reactie op het Provinciaal Omgevings Plan (POP) dat in december door Provinciale Staten van Groningen wordt vastgesteld. Volgens een woordvoerder doorkruist de provincie met de verboden het rijksbeleid. “De provincie gaat niet over de aardgaswinning en de opslag van kernafval. Die mogelijkheden moeten allemaal openblijven.”
Het provinciaal bestuur weigert tegemoet te komen aan Jorritsma’s kritiek. “We staan winning van aardgas niet toe zolang de effecten niet in kaart zijn gebracht”, zegt een woordvoerder. Het ministerie is het hier in principe mee eens, maar vindt de formulering van de provincie juridisch niet kloppen.
Ook weigeren Gedeputeerde Staten het verbod op de opslag van kernafval en zwaar radioactief afval te schrappen. Volgens voorstanders zijn de zoutkoepels en de kleilagen in de provincie hiervoor geschikt, maar de provincie vindt de risico’s te groot. Binnenkort gaan de provinciale bestuurders waarschijnlijk met de minister in gesprek over de ontstane meningsverschillen