nieuws

01 feb 2013, 09:09

Joost Oomen nieuwe stadsdichter van Groningen

Joost Oomen is voor komende twee jaar benoemd tot stadsdichter van Groningen. Hij is de opvolger van Stefan Nieuwenhuis. Als stadsdichter heeft Oomen de taak poëzie onder de aandacht te brengen en vormt hij een verbindende functie binnen de literaire wereld in de stad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Als stadsdichter zal Oomen jaarlijks zes tot acht gedichten maken, die dan worden geplaatst in de Gezinsbode. Bij begrafenissen van mensen zonder nabestaanden wordt Oomen gevraagd een gedicht voor te dragen.

Oomen was in 2010-2011 huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen. De gedichten die hij in die periode schreef werden verzameld in de bibliofiele uitgave Vliegenierswonden, die binnen een half jaar uitverkocht raakte.