nieuws

28 jan 2003, 00:12

Jonge Socialisten van PvdA in Groningen: "Preventief fouilleren, ongewenste intimiteit"

In de Groninger gemeenteraad zal aanstaande woensdag besloten worden of er preventief gefouilleerd mag worden om de orde te handhaven in de stad. Volgens de Jonge Socialisten (JS) afdeling Groningen ontbreekt iedere grond om een dergelijk instrument in een stad als Groningen in te zetten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De initiatiefnemers lijken mee te gaan in de spierballentaal die de discussie over veiligheid de afgelopen verkiezingscampagne heeft beheerst.
Bij het preventief fouilleren is het de bedoeling dat binnen een van tevoren aangewezen gebied, alle aanwezigen worden gefouilleerd. Er is dus niet langer een verdenking nodig om iemand te fouilleren. Daarmee wordt het individuele recht op privacy ondergeschikt gemaakt aan het collectieve veiligheidsgevoel. Om een dergelijke maatregel te nemen, moet er een duidelijke verslechtering van de veiligheid plaats hebben gevonden. In Groningen is hier geen sprake van. De JS Groningen kan zich niet voorstellen dat burgemeester Wallage een situatie uit het verleden kan aanwijzen, waarbij preventief fouilleren een meerwaarde zou hebben gehad ten opzichte van zijn bestaande bevoegdheden.
Wat de JS Groningen betreft is preventief fouilleren een ongewenste intimiteit. Fouillering is een actievere inbreuk op de privacy dan bijvoorbeeld cameraregistratie. Het is daarnaast bijzonder arbeidsintensief voor het politiekorps. Bovendien bestaat het risico dat, wanneer toegepast in de binnenstad op zaterdagnacht, de sfeer nog opgefokter raakt dan zij vaak al is. Tenslotte bestaat het risico van verplaatsing van de problemen.
De JS Groningen heeft er alle vertrouwen in dat de PvdA-fractie niet in zal stemmen met een maatregel die in de huidige situatie geen meerwaarde kent. En als Wallage van Groningers houdt, ziet hij af van preventief fouilleren.