nieuws

10 okt 2012, 17:05

Johan Remkes informateur in Groningen

Johan Remkes wordt samen met CdK Tichelaar van Drenthe informateur in Groningen. Remkes begon zijn loopbaan ooit in de Groningse gemeenteraad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het presidium – vergadering van fractievoorzitters - heeft vanmiddag ingestemd met de voordracht van twee informateurs. Het gaat om de Commissarissen der Koningin van Drenthe en Noord-Holland, de heren J. Tichelaar en J.W. Remkes. De informateurs zijn voorgedragen door de vijf partijen PvdA, VVD, SP, D66 en CDA.

Opdracht


De opdracht voor de informateurs bestaat uit de volgende onderdelen:


• Inventariseer welke inhoudelijke mogelijkheden er zijn om tot een coalitieakkoord te komen met PvdA, VVD, SP, D66 en CDA. Breng ook mogelijke belemmeringen in kaart.


• Breng ook in kaart wat er in de persoonlijke en politiek-culturele sfeer nodig is om tot een succesvolle samenwerking tussen deze partijen te komen.


• Breng hierover verslag uit aan de betrokken partijen en indien de voorgestelde coalitie niet mogelijk blijkt aan het presidium.


• Begeleid indien mogelijk vervolgens het proces bij de totstandkoming van een nieuwe coalitie van deze partijen.


• Zorg dat dit proces uiterlijk 26 oktober is afgerond en rapporteer aan de gemeenteraad.

Het presidium heeft met deze opdracht ingestemd.