nieuws

25 okt 2000, 00:12

Jo Coenen naar Groningen op avond over Nieuwe Noordzijde

Jo Coenen, de Rijksbouwmeester en ontwerper van het plan voor de Nieuwe Noordzijde, komt dinsdag 7 november naar Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hij is hier dan op uitnodiging van GRAS, het Groningse platform voor Architectuur en Stedenbouw. Dit platform organiseert die avond in het Kruithuis aan de Turfsingel een debat over de Nieuwe Noordzijde.
Volgens de organisatoren lijkt de discussie over de plannen van Coenen zich momenteel te verengen tot een dialoog tussen voor- en tegenstanders. De organisatoren willen juist meer inzicht krijgen in de verschillende kwaliteiten van het plan, en hebben daarom een aantal personen als uitgenodigd.
Dat zijn behalve stedenbouwkundige Jo Coenen ook architectuurhistoricus Cor Wagenaar en publicist Janny Rodermond. Dit laatste tweetal is gevraagd een recensie te schrijven over het plan en daarover met elkaar in debat te gaan. Volgens organisatoren Olof van de Wal, Gert ter Haar en Tijmen Hordijk van GRAS moet de avond een reeks argumenten opleveren op basis waarvan een afgewogen beoordeling mogelijk is. De bijeenkomst begint ‘s avonds om acht uur. (Voor meer- en alle achtergrond informatie over de Nieuwe Noordzijde verwijzen we naar de gelijknamige website)