nieuws

29 jan 2003, 00:12

Jeugdbeleidprijs stad Groningen voor Tutorproject

Het tutorproject van het Reitdiepcollege en de Vensterschool Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk heeft de eerste gemeentelijke Koppie Copy Jeugdbeleidsprijs gewonnen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij dit project begeleiden brugklasleerlingen van het Reitdiepcollege kinderen uit de hoogste klassen van de Vensterschool bij hun overstap naar het voortgezet onderwijs. Met het instellen van de Koppie Copy Jeugdbeleidsprijs wil de Groninger gemeenteraad initiatieven en projecten op het gebied van jeugdbeleid stimuleren en meer bekendheid geven. De naam Koppie Copy is gekozen omdat de projecten makkelijk door andere instellingen te ‘kopiëren’ moeten zijn.