nieuws

19 nov 2012, 10:10

COMMENTAAR: Jacques Wallage ziet niet alles ‘wat er heel erg fout’ ging in Groningen

Groningen heeft vorige week officieel afscheid genomen van oud-wethouder van financiën Karin Dekker. Dat gebeurde tijdens een door de gemeente Groningen aangeboden receptie in De Oosterpoort. Een van de sprekers bij die bijeenkomst was oud-burgemeester Jacques Wallage van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij die gelegenheid maakte hij enkele behartenswaardige opmerkingen. Zo maakte hij Karin Dekker terecht complimenten voor het feit dat ze verder keek dan cijfers alleen. Tot haar verdiensten kan gerekend worden de komst van de Euroborg , en ook het feit dat zij door stevig te onderhandelen er voor heeft gezorgd dat de zuidelijke ringweg nu deels ondertunneld wordt.

Het is goed dat die wapenfeiten even worden gemeld om een evenwichtig beeld te krijgen van de nalatenschap van deze wethouder die de afgelopen jaren de Groningse politiek als een ‘iron lady’ domineerde. Waarbij anderen dan weer even terecht wezen op haar beperkte communicatieve talenten.

Over de recente bestuurscrisis merkte Wallage op dat hij zeer ongelukkig is met de recente besluiten over de regiotram. "Hier is iets heel erg fout gegaan". Wat oud burgemeester Wallage betreft is het juist in deze tijd van cruciaal belang dat Groningen blijft investeren in infrastructuur, net als in het verleden in de Euroborg en straks in de zuidelijke ringweg.


Maar hoe behartigenswaardig deze opmerkingen ook: er ontbreekt iets cruciaals in de analyse van Wallage. Want jarenlang is er in Groningen een zichzelf links noemend college geweest dat een deel van de Groningse politiek stelselmatig buiten sloot. Aan deze tweedeling in de Groningse politiek en dit denken in termen van links en rechts, heeft Wallage zelf in hoge mate bijgedragen.


Dat heeft het vorige college dan uiteindelijk opgebroken in tijden van een zware economische crisis, toen over omstreden grootschalige projecten besloten moest worden.


Wallage mag zijn vinger dan waarschuwend opsteken tegen het nieuwe college en de – terechte – vrees uiten dat er straks minder geinvesteerd zal worden in de bereikbaarheid van Groningen, het had de ex-burgemeester ook gesierd wanneer zou zijn ingegaan op de verziekte sfeer in de Groningse politiek, en dan met name in zijn eigen PvdA.

‘Als je een vriend wilt in de PvdA, dan kun je beter een hond nemen’, of woorden van die strekking, zo zei een PvdA-gemeenteraadslid daarover. Dat de PvdA in Groningen in een ongekende crisis is terecht gekomen is iets waar je zomaar niet over heen kunt stappen of als een incident kunt afdoen.

Breder zou je je ook kunnen afvragen hoe het toch komt dat mensen in een partij als de VVD ogenschijnlijk zoveel hartelijker met elkaar omgaan dan in een partij als de PvdA. Misschien dat de oud burgemeester daarover zijn licht ook nog eens wil laten schijnen.