nieuws

20 jan 2003, 00:12

Is de liefde gericht op de persoon of op diens eigenschappen? (20 jan)

Waarom houden mensen van elkaar? Dat komt aan de orde tijdens een bijzondere lezing aan de RUG op 20 januari.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Waarom houden mensen van elkaar? Is dat omwille van mooie ogen, fraaie krullen, elegantie, intelligentie, humor? Maar even later ontmoet je iemand met nog mooiere ogen, of die nog intelligenter is. In de regel is dat nog geen reden om de oude liefde te verruilen voor een nieuwe. Kennelijk is het de persoon die je liefhebt en zijn het niet alleen de kenmerken. Dat is althans de romantische versie, waar ook wel weer wat op valt af te dingen. Want als de liefde verflauwt, dan dringen zich ineens bepaalde hinderlijke eigenschappen op. Een ander probleem: de eigenschappen zijn lang niet altijd constant. Haren worden grijs of verdwijnen helemaal, het lichaam raakt in verval, en nochtans blijft de liefde. In een ander geval verandert er zo op het oog niets, maar gaat de liefde desondanks voorbij. Op de vraag wat liefde precies is zijn in de loop van de tijd in de filosofie verschillende antwoorden gegeven. Met name ook over de vraag waarop prof. Frans Jacobs zich zal concentreren: is liefde gericht op een persoon of op diens eigenschappen? Prof.dr. Frans Jacobs is hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.
maandag 20 januari 2003, 20.00-21.30 uur