nieuws

18 jul 2011, 16:04

Inwoners Groningen krijgen aanmaning voor onbegrijpelijke heffing

Inwoners van Groningen hebben een aanmaning gekregen om snel hun aanslag voor de ‘Combikohier’ te betalen. Bijna niemand weet echter wat dat voor heffing is. Volgens het gemeenteraadslid Rebecca Kruders van Student en Stad hebben 11.000 mensen de aanmaning gekregen. Omdat volstrekt niet helder is waar mensen voor moeten betalen, heeft Kruders schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W van Groningen. In een toelichting op haar vragen schrijft ze:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Nu is het voor vele mensen niet leuk om een aanmaning in hun post te vinden en moet een aanmaning die terecht verzonden is ook gewoon betaald worden. Maar het moet wel duidelijk zijn waarvoor de aanmaning verstuurd is. Via de website en andere gemeentelijke communicatiemiddelen is er gewaarschuwd dat wanneer men niet betaald heeft, men een aanmaning kan verwachten. Ook kan men contact opnemen met het servicecentrum van de gemeente. Toch hebben wij ons verbaasd dat er geen begeleidende brief/uitleg bij zit die verklaart om wat voor aanmaning het gaat.’’

‘’ Een toelichting in de aanmaning of in een brief zou voor veel mensen duidelijkheid verschaffen en minder vragen opleveren voor de gemeente. Daarnaast hebben wij ons ook verbaasd over het moment dat de aanmaning wordt verzonden, namelijk in de vakantieperiode. '


''De periode juli/augustus (zomervakantie) is een periode waar veel mensen op vakantie zijn en de kans groot is dat men te laat kennis neemt van de aanmaning. Het College heeft nieuw beleid ten aanzien van de inning van belastingen, men gaat strenger handhaven en gaat eerder de aanslag versturen. Dat is in de ogen van Student en Stad prima, maar dit mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid die gemeente zou moeten betrachten. Daarom stellen wij het college ook een aantal schriftelijke vragen’.

Overigens betreft het de afvalstoffenheffing.