nieuws

29 okt 2008, 16:04

Inwoners Ganzedijk willen dat dorp onderneming wordt

De inwoners van het Groningse Ganzedijk willen van hun dorp een onderneming maken, waarvan zij de aandeelhouders worden. Dat blijkt uit een plan dat de bewoners van het gehucht woensdag presenteerden om hun dorp van de slopershamer te redden. Woningstichting Acantus en gemeente Reiderland maakten in februari nog bekend het volledige dorp te willen slopen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In dit plan staat dat de inwoners onder meer hun woningen willen opknappen, energiezuinig willen worden en hun eigen energie willen produceren. Ook willen de Ganzedijkers ‘samenlevingsregels’ opstellen waar iedereen zich aan moet houden. Donderdag wordt het plan voorgelegd aan het bestuur van de gemeente, provincie en woningstichting Acantus.

Als zij groen licht geven, willen de inwoners van het dorp het Ganzedijk Ontwikkel Fonds oprichten. De basis hiervan wordt gelegd door bewoners die naar draagkracht een aandeel kunnen kopen. Ook mensen en rechtspersonen van buiten het dorp kunnen investeren. Daarnaast doen de dorpsbewoners een beroep op de 8 miljoen euro die minster Vogelaar dit jaar ter beschikking stelde aan provincies om het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap te stimuleren.