nieuws

05 mrt 2013, 10:10

Investeringen in noordelijke energie: vooral werkgelegenheid in planontwikkeling en advisering

In de Energy Valley regio hebben in de periode 2004-2011 aanzienlijke investeringen plaatsgevonden. Ongeveer tweederde is besteed binnen de conventionele sector en het overige deel is geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen en het verhogen van de energieproductie uit biomassa en wind.
In de Energy Valley regio hebben in de periode 2004-2011 aanzienlijke investeringen plaatsgevonden. Ongeveer tweederde is besteed binnen de conventionele sector en het overige deel is geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen en het verhogen van de energieproductie uit biomassa en wind.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De investeringen hebben geleid tot een toename van het aantal arbeidsplaatsen in de Energy Valley regio, maar vooral op het gebied van planontwikkeling en advisering. Er zijn veel nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden tot stand gekomen, maar dit heeft (nog) niet geleid tot de gewenste versnelling in de energietransitie. Om te kunnen oogsten beveelt de Noordelijke Rekenkamer aan om naast de aandacht voor ‘branding’, meer accent te leggen op het oplossen van de problemen die zich bij de uitvoering voordoen.