nieuws

04 okt 2013, 12:12

Inspraak Helperzoomtunnel gestart

De inspraakperiode voor de Helperzoomtunnel is vandaag, vrijdag, van start gegaan. Het ontwerpbesluit ligt nog tot en met 14 november ter inzage.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De tunnel gaat lopen van de Helperzoom (ter hoogte van de Helper Brink) naar de Duinkerkenstraat. De Helperzoomtunnel – onder het spoor naar Assen en Winschoten – is een belangrijk onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid. De tunnel is bedoeld om de huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat te vervangen. Deze moet vanwege veiligheidseisen over een aantal jaren worden gesloten. De Helperzoomtunnel zorgt ervoor dat ook in de toekomst de wijken Helpman/Coendersborg en Europapark / Oosterpoortwijk/De Linie met elkaar verbonden blijven. De tunnel wordt verboden voor vrachtverkeer. Bussen en ambulances mogen er wel doorheen.


Bij de aanvraag voor de vergunning is ook een ruimtelijke onderbouwing aangeleverd, die inzichtelijk maakt wat de effecten van de tunnel zijn op de omgeving. Onderzocht zijn onder andere de effecten voor het verkeer, het geluid en de natuur. In de ruimtelijke onderbouwing wordt op basis van het effectenonderzoek geconcludeerd dat de tunnel passend is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening.


De aanleg van de tunnel is ook getoetst aan de Wet Geluidhinder. Bij zeven woningen wordt de geluidsbelasting op de gevel hoger dan de streefwaarde. Hiervoor heeft het college een ontwerpbesluit ‘hogere waarde’ vastgesteld. Dit ontwerpbesluit ligt tegelijk met het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning ter inzage.