nieuws

08 dec 2008, 08:08

Initiatiefvoorstel Groningse Raad: ‘Aanbesteden in welzijnssector onzin, als het met subsidie ook kan’

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, SP en PvdA willen dat de gemeente kiest voor subsidierelaties met instellingen in plaats van aanbestedingen op het terrein van welzijn, zorg, reïntegratie en onderwijs. Deze partijen dienen samen een initiatiefvoorstel in voor een alternatieve aanpak bij het inkopen van diensten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Al jaren is er discussie over het aanbesteden van diensten. Aanbesteden zorgt onder andere voor extra bureaucratie en kosten en bemoeilijkt de samenwerking tussen de verschillende organisaties. Lokale organisaties die de Groningse situatie goed kennen, vallen soms buiten de boot, omdat zij niet kunnen concurreren met “prijsvechters”.

Het verplicht moeten aanbesteden van diensten op het terrein van welzijn, zorg en onderwijs levert niet alleen praktische problemen op, maar werpt ook de vraag op hoever marktwerking moet gaan; niet alles is te koop of in cijfers uit te drukken. Groningse instellingen zijn bijvoorbeeld bereid om met de gemeente mee te denken over nieuwe ontwikkelingen, maar vallen vervolgens bij aanbestedingen buiten de boot.

GroenLinks raadslid Annie Postma: “Wij zijn geen voorstander van het aanbesteden van diensten als zorg, welzijn, onderwijs, reintegratie en arbeidsbemiddeling. Wij vinden dat lokale instellingen die de afgelopen jaren hebben laten zien het werk goed te kunnen doen, gesubsidieerd zouden moeten worden in plaats van dat zij weer moeten meedingen in een aanbesteding.”

De drie partijen zijn van mening dat de wet- en regelgeving meer mogelijkheden tot subsidiëring biedt dan soms wordt gedacht.