nieuws

16 mrt 2003, 00:12

Informatie-avond Leek over nieuw jongerencentrum (12 maart)

De gemeente Leek ontwikkelt plannen om de Rodenburghal uit te breiden met een jongerencentrum. Met vertegenwoordigers van de jongeren is inmiddels uitvoerig overlegd wat hun wensen zijn ten aanzien van een centrum, waarin zij op diverse manieren actief zullen kunnen zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De plannen zijn inmiddels in het stadium aangekomen dat de omwonenden, de gebruikers van Sporthal en Sportpark Rodenburg en overige belangstellenden geïnfomeerd kunnen worden. Op woensdag 12 maart 2003 organiseert de gemeente daarom een informatiebijeenkomst over de bouw van het jongerencentrum bij de Rodenburghal. De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Leek en begint om 20.00 uur. Het programma voor deze avond ziet er in grote lijnen als volgt uit: - Het waarom van een jongerencentrum zal worden uiteengezet door de wethouder van Welzijn, de heer Ben Plandsoen; - De heer John Wehrung zal aangeven hoe de wensen van de jeugd door hem als architect zijn geconcretiseerd; - Namens de Oude Ulo zal Ingeborg Struyck vertellen welke activiteiten te zijner tijd in het jongerencentrum zullen plaats vinden.