nieuws

22 mei 2009, 07:07

Alle varianten Zuidelijke Ringweg ten toon

De raadplegingmarkt en daarmee de raadpleging over de toekomst van de zuidelijke ringweg Groningen wordt met een week verlengd tot vrijdag 29 mei. De markt in De Mediacentrale heeft tot nu toe zo’n 2000 bezoekers getrokken, waarvan 300 mensen hun mening achterlieten,maar de Stuurgroep heeft besloten meer Stadjers de mogelijkheid te geven zich te laten informeren over de toekomst van de zuidelijke ringweg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Stuurgroep benadrukt dat de verlening niet betekent dat het proces vertraging oploopt.
Nog steeds is het de bedoeling dat de Stuurgroep Zuidelijke Ringweg Groningen 2 juli haar bestuurlijke voorkeursalternatief aanbiedt aan Minister Eurlings van Verkeer & Waterstaat. Hij neemt daarna het besluit of de voorbereiding van die oplossing kan starten.

De drie betrokken overheden (de gemeente en provincie Groningen en Rijkswaterstaat) bekijken momenteel welke oplossingen de problemen op de huidige weg (filevorming en vertraging) het beste verhelpen. Ze zoeken daarbij naar een duurzame oplossing die past in en bij de stad. Voor de oplossing is € 624 miljoen beschikbaar.

Er zijn twee varianten die op dit moment als haalbaar en betaalbaar worden aangemerkt. Dat zijn de ‘weg op palen’ en ‘parallelstructuur’. In totaal zijn er zes oplossingen bekeken en doorgerekend waarvan één oplossing aan de zuidkant van de stad. Om een versnelling in de totale voorbereiding te krijgen, is vorig jaar al afgesproken met de Minister om één oplossingsvariant (bestuurlijk voorkeursalternatief) straks in de planstudiefase tot in detail uit te werken.

Graag willen de overheden weten wat de bevolking vindt van de oplossingen en hun keuzes tot nu toe. Daarom loopt al vanaf 21 april een raadpleging om een beeld te krijgen van die mening. Belangrijk onderdeel van de raadpleging vormt de Raadplegingmarkt. In de hal van de Mediacentrale zijn 6 grote maquettes te zien en ook kan men via 360 graden foto’s een goed beeld krijgen van de verschillende varianten.