nieuws

25 apr 2013, 21:09

4Mijl Groningen: in nog geen veertig minuten 10.000 recreanten; maar: inschrijven zeker nog kansrijk

In nog geen veertig minuten tijd hebben meer dan tienduizend mensen zich digitaal aangemeld voor de 4 Mijl van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Organisator Grietje Pasma toonde zich zeer tevreden over de belangstelling. Ze benadrukt dat het voor recreanten toch nog wel degelijk zinvol kan zijn om zich aan te melden.

Sommige mensen hebben zich gisteren namelijk dubbel aangemeld, dus er komt eerst een ontdubbeling’ van het bestand, waardoor er weer plaatsen vrij komen. Bovendien bekijkt de politie of er dit jaar plaats is voor duizend lopers extra.

Verder is het zo dat sommige mensen verhuizen, ziek worden of verhinderd zijn, en dan komen de mensen op de wachtlijst alsnog in aanmerking.

Ook kunnen mensen die in training willen gaan deelnemen aan de 4 Mijl clinics, en deze mensen krijgen alsnog een startbewijs. En tenslotte is het nog zo dat er voor Menzis verzekerden nog 1000 startbewijzen zijn


De Wedstrijdloop, Bedrijvenloop en scholen/verenigingen zijn ook nog niet vol.

Kortom: er zijn nog volop mogelijkheden tot inschrijving.

Meer informatie:  www.4mijl.nl