nieuws

07 okt 2010, 16:04

‘In Groninger gemeenteraad brult Stadspartij als leeuw zonder tanden’

In de gemeenteraad van Groningen wordt steeds harder gebruld. Maar het is loos gebrul. Zeker wanneer het afkomstig is van de Stadspartij . Fractievoorzitter Robert Prummel van die partij brult als een leeuw zonder tanden. Deze analyse is afkomstig van SP raadslid Eelco Eikenaar. In zijn weblog trekt hij fel van leer tegen de volgens hem holle retoriek van de Stadspartij. Dit is wat hij schrijft:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Vraag die in mij opkwam: in hoeverre is de gemeenteraad van Groningen nu een leeuw? Één ding is zeker, er wordt de laatste tijd in ieder geval genoeg gebruld.

 Neem de afgelopen raadsvergadering, het is maar een voorbeeld. Ik citeer meneer Prummel van de Stadspartij: ‘de gemeenteraad wordt een rad voor ogen gedraaid’ en ‘we worden gemanipuleerd’. Heel wat aan de hand, zou je zeggen. Welke misstand stelt hij aan de kaak? Niets van dat alles. Er moest volgens hem ruimer worden gebouwd, eventueel buiten de stad in het groen. Dat mag hij natuurlijk vinden maar van manipulatie was geen sprake. Hij was het simpelweg oneens met het college. Dat kan je ook gewoon zeggen, maar dat is niet de stijl van meneer Prummel.


Meneer Prummel is een echte leeuw. Maar wanneer hij zijn aanvalshouding inneemt en begint te brullen kijken we met zijn allen in zijn vervaarlijke bek en moeten we tot onze verbijstering constateren dat er geen tanden inzitten. De eerste keer schrikt het college nog van het gebrul, de tweede keer ergert het college zich aan zijn slechte adem en de derde keer haalt het college haar schouders op.


De raad als leeuw, het is een mooie beeldspraak. Maar je kan nog beter een lam zijn dat af en toe flink bijt dan een leeuw zonder tanden.


De grote woorden zijn het gebrul. De feiten zijn de tanden. En die feiten ontbreken keer op keer bij meneer Prummel. Hij brult maar wat en poneert zo her en der een niet onderbouwde beschuldiging. Hij maakt van de gemeenteraadsvergadering bijkans een genante vertoning.

Daarmee brengt hij de politiek in diskrediet. Maar niet alleen dat, hij maakt de gehele raad tot een leeuw zonder tanden. Het gevaar bestaat dat wanneer een andere partij eens, terecht en goed onderbouwd, grote woorden gebruikt deze net als de tanden van de leeuw zijn geërodeerd en de gemeenteraad met de staart tussen de benen moet afdruipen.’


 http://eelcoeikenaar.sp.nl/weblog/