nieuws

02 jan 2013, 13:01

In februari beslissing over bezwaren RWE Eemshaven

Staat niets de nieuwbouw van de kolencentrale RWE nog in de weg? Of moet de bouw worden gestaakt in afwachting op uitvoering van aanvullende eisen? In februari weten we het.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincies Fryslân, Drenthe en Groningen beslissen in februari 2013 hoe zij de vergunning van de RWE energiecentrale in de Eemshaven aanpassen.

Dit gebeurt op basis van het advies van de Commissie rechtsbescherming. Deze commissie adviseert de provincies hoe om te gaan met de bezwaren. Ook heeft RWE een aanvullende aanvraag ingediend. Hierin staat onder andere dat RWE extra maatregelen wil nemen voor stikstofgevoelige natuur.


Meer natuur in aanvullende aanvraag


In de vergunningaanvraag heeft RWE aangegeven enkele honderden hectares nieuwe natuur aan te leggen. In de aanvullende aanvraag staat hoe zij dat gaan doen. Daarmee is zeker dat het bedrijf de extra natuur op korte termijn kan aanleggen.

In Midden-Groningen start in januari de uitbreiding van Dannemeer om een leefgebied te maken voor bijvoorbeeld de velduil en blauwe kiekendief.

Verder neemt RWE in Drenthe en Fryslân meer natuurmaatregelen in stikstofgevoelige natuurgebieden dan in juni is aangekondigd.

De bezwaarmakers die belanghebbend zijn, kunnen in de komende weken een zienswijze geven op de aanvullingen. Hun reacties worden gebruikt bij de 'beslissing op bezwaar' die de colleges in februari nemen. Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de Raad van State.