nieuws

30 jun 2010, 20:08

IJshockey GIJS Grizzlies in Groningen voorbij; maar GIJS BEARS mag blijven

De gemeente Groningen verhuurt geen ijsaccommodatie in Sportcentrum Kardinge aan de IJshockeystichting Gijs Grizzlies voor het seizoen 2010/2011. Het college van B&W heeft deze beslissing genomen omdat de proftak van de GIJS Grizzlies niet heeft voldaan aan de financiële voorwaarden om in aanmerking te komen voor ijshuur voor het aankomende seizoen. De ijshockeyvereniging Gijs Bears kan in het seizoen 2010/2011 wel gebruik blijven maken van de ijsvoorzieningen op Sportcentrum Kardinge.
De gemeente Groningen verhuurt geen ijsaccommodatie in Sportcentrum Kardinge aan de IJshockeystichting Gijs Grizzlies voor het seizoen 2010/2011. Het college van B&W heeft deze beslissing genomen omdat de proftak van de GIJS Grizzlies niet heeft voldaan aan de financiële voorwaarden om in aanmerking te komen voor ijshuur voor het aankomende seizoen. De ijshockeyvereniging Gijs Bears kan in het seizoen 2010/2011 wel gebruik blijven maken van de ijsvoorzieningen op Sportcentrum Kardinge.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In januari van dit jaar zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente Groningen en GIJS Grizzlies over de betalingsachterstand van 24.754 euro. Een gedeelte van dit bedrag (ruim 10.000 euro) is voldaan. Over het restantbedrag van 14.754 euro is een betalingsregeling getroffen. De regeling betekende dat de Grizzlies in de periode tussen 1 maart 2010 en 1 juni 2010 deze restantschuld in 4 termijnen moest betalen. Helaas is GIJS Grizzlies de betalingsregeling niet nagekomen.

Bovendien blijkt uit een doorlichting van de financiële administratie van de GIJS Grizzlies door een extern bureau dat het financiële perspectief van de club slecht is mede vanwege het uitblijven van sponsorinkomsten. Tot slot kan GIJS Grizzlies al meerdere seizoenen haar betalingsverplichtingen niet nakomen.

Op basis van deze gegevens heeft het college van B&W van Groningen besloten dat het niet verantwoord is om GIJS Grizzlies in te roosteren in Sportcentrum Kardinge voor het seizoen 2010/2011.

Met de vereniging GIJS Bears is overeenstemming bereikt over de inroostering voor het nieuwe seizoen. Hierbij hebben partijen afspraken gemaakt over verbetering van de communicatie, de betaling van de openstaande schuld en meer inzicht in de begroting en de vermogenspositie van de Gijs Bears. 

De ijshockeyvereniging GIJS Bears kan ook in het seizoen 2010/2011 gebruik maken van de ijsvoorzieningen op Sportcentrum Kardinge. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen het bestuur van de vereniging en de gemeente Groningen. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de betaling van de totale schuld van 19.000 euro, een reguliere overlegstructuur tussen beide partijen en verbeterd inzicht in de begroting en vermogenspositie van de Bears.

Met de GIJS Bears is afgesproken dat zij voor 1 juli a.s. een bedrag van 15.000 euro overmaken aan de gemeente. Dit is inmiddels gebeurt. Het resterende bedrag van 4.000 euro betalen de Bears voor 1 september. Het bestuur van de ijshockeyvereniging heeft aangegeven ruimschoots aan deze financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Uiterlijk 15 juli ontvangt de gemeente Groningen van de Bears de jaarrekening 2009/2010 en de begroting 2010/2011. Op basis van deze documenten krijgt de gemeente een beter inzicht in de vermogenspositie van de ijshockeyvereniging. Om de financiële expertise binnen de Bears te versterken, heeft het bestuur bovendien besloten om een ervaren financiële deskundige aan te trekken als penningmeester.

De gemeente Groningen en de GIJS Bears hebben iedere maand overleg over het aantal gehuurde uren ijs en de facturering. Dit om te garanderen dat er geen verschil van inzicht ontstaat over de urenregistratie en om te voorkomen dat er betalingsachterstanden ontstaan. Ook is er een keer per kwartaal overleg tussen de partijen over het algemene functioneren van de club.

Het gemeentebestuur van Groningen is blij met de gemaakte afspraken omdat de ijshockeyvereniging mede invulling geeft aan het stimuleren van de breedtesport in Groningen.