nieuws

18 jun 2002, 00:12

Iets meer grutto’s in Groninger Landschap

Het lijkt er op dat de daling van het aantal grutto’s in Groningen stagneert. In elk geval in de natuurgebieden van de Stichting Het Groninger Landschap lijkt er sprake van een hele kleine toename van het aantal grutto’s.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat is opmerkelijk omdat het aantal grutto’s sinds 1987 steeds verder is afgenomen. Maar in de natuurgebieden van het Groninger Landschap in het Zuidlaardermeergebied en het Reitdiepgebied – zijn er weer wat meer grutto’s geteld. Volgens het Groninger Landschap is dat waarschijnlijk te danken aan het nemen van beheersmaatregelen. Zo is het waterpeil verhoogd en zijn er natte laagten aangelegd. Het Groninger Landschap pleit er voor om bij het maaien niet alle percelen tegelijkertijd te maaien, zodat er ook wat hoger gras over blijft waar de vogels zich in kunnen verschuilen.