nieuws

22 jul 2002, 00:12

IB-Groep maakt uitslagen loting fixusopleidingen bekend

De IB-groep in Groningen heeft deze week de jaarlijkse, door vele wachtende studenten gevreesde loting voor studies met een beperkte toelating uitgevoerd. De uitslag wordt donderdag 18 juli bekend gemaakt. De betreffende onderwijsinstellingen in zowel het wetenschappelijk als het hbo zijn 15 juli al op de hoogte gesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze loting, die letterlijk het leven van vele jongeren bepaald, moet een einde maken aan de onzekerheid over het al dan niet mogen vervullen van een schaarse studieplaats. In totaal hebben zich 14.586 mensen aangemeld voor 9.149 plaatsen. Er zijn 8.303 aanmeldingen voor 4.621 plaatsen in het wetenschappelijk onderwijs. En er zijn 6.283 aanmeldingen voor 4.528 studieplaatsen in het hbo.
Er zullen dus hoe dan ook duizenden mensen morgen teleurgesteld worden. Top op heden hebben bijna achtduizend mensen een toelatingsbewijs gekregen, meer dan drieduizend ontvingen een uitlotingsbrief.