nieuws

15 jul 2007, 00:12

IB-Groep: duizenden aankomend studenten vallen buiten de boot

Duizenden studenten die zich hebben aangemeld voor een studie in het hoger onderwijs krijgen uiterlijk komende week te horen dat zij zijn uitgeloot. Voor 7696 studenten is geen plaats aan hogeschool of universiteit voor de studie van hun voorkeur, heeft de IB-groep in Groningen becijferd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Studenten die zich hebben gemeld bij het elektronisch loket 'Mijn IB-Groep' kunnen vrijdag via internet bekijken of ze zijn ingeloot. Op 18 juli ontvangt iedereen een brief met de uitslag.
Kandidaten die wel zijn ingeloot voor geneeskunde, tandheelkunde en criminologie, maar niet in de stad van hun eerste voorkeur, kunnen via de ruilbeurs op www.ib-groep.nl een verzoek tot ruiling indienen. De IB-Groep neemt deze verzoeken op datum van binnenkomst in behandeling. Omdat ingelote kandidaten zich soms terugtrekken kunnen er plaatsen openvallen die de IB-Groep weer opvult. Na de eerste lotingsronde bekijkt de IB-Groep wekelijks of er nieuwe gegadigden kunnen inloten. De lotingsrondes gaan door tot en met 25 september. De resultaten worden wekelijks bekendgemaakt op www.ib-groep.nl.