nieuws

20 jul 2002, 00:12

IB-Groep bemiddelt bij ruilen studiestad

Aanstaande eerstejaarsstudenten die ingeloot zijn voor de studies Geneeskunde en Tandheelkunde kunnen in sommige gevallen ruilen van studiestad als ze niet geplaatst zijn in de stad van hun eerste voorkeur. De Informatie Beheer Groep (IB-groep), die de loting voor fixusopleidingen heeft uitgevoerd, biedt die mogelijkheid via een ruilbeurs.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op een website is op te zoeken hoeveel personen willen ruilen, waar ze geplaatst zijn en waar ze naar toe willen. De overzichten worden vanaf maandag 22 juli dagelijks bijgewerkt.
Studenten die willen ruilen kunnen binnen twee weken na dagtekening op hun bewijs van toelating een verzoek indienen om van studiestad te ruilen. Via de website www.ib-groep.nl kunnen verzoeken worden ingediend. Het kan ook schriftelijk via IB-Groep/CBAP, Postbus 30157, 9700 AJ Groningen of via de fax: 050-5998798. De behandeling van verzoeken geschiedt op volgorde van binnenkomst.