nieuws

14 mei 2001, 00:12

Hulpdiensten: geen ‘aantoonbare nalatigheid’ bij zaak dode vrouw Beijum

De Groninger hulpverleningsinstanties zijn niet ‘aantoonbaar nalatig’ geweest gedurende de vijf maanden dat een vrouw in Beijum dood in huis lag. Dit stelt de GGD in een eigen onderzoek. De vrouw werd 26 april in huis gevonden. Haar hond lag inmiddels dood in de tuin. De gemeentedienst signaleert ‘knelpunten’ in de hulpverlening en heeft een projectleider aangesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit maakten de Hulpverleningsdienst en wethouder Paas (CDA, zorgbeleid) woensdag bekend. Zij gingen in op een interne rapportage van de GGD Groningen. Procedures zijn bij deze zaak niet onzorgvuldig toegepast, benadrukken de diensten. De ‘knelpunten’ die aangepast moeten worden zijn onder meer de samenwerking, de communicatie tussen hulpverleners en het verbeteren van de gebruikte protocollen. ‘’Het vangnet moet verbeterd worden’’, aldus Paas. ‘’Want de schok die deze zaak heeft veroorzaakt is gerechtvaardigd’’.
Omwonenden trokken vanaf juni 2000 meerdere malen aan de bel bij de GGD en de Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening (MJD). Deze instanties zeggen vervolgens hun hulp te hebben aangeboden. Een buurvrouw twijfelt echter aan deze lezing. ‘’Ik heb daar nooit iemand aan de deur gezien’’, beweert ze stellig. Maar wel is het duidelijk dat de overleden vrouw zelf nooit om hulp in wat vorm dan ook heeft gevraagd.
Hoewel in de regio jaarlijks rond de zeventig mensen dood worden gevonden door de hulpdiensten, worden die doorgaans snel na hun overlijden aangetroffen. De Beijumse vrouw leidde echter een extreem teruggetrokken leven. De hulpverleners spreken in haar geval van een ‘zorgmijdende cliënt’ en dat was letterlijk aan de orde: Vlak voor haar dood weigerde ze bijvoorbeeld pertinent een kennismakingsgesprek met haar huisarts.
Omwonenden van de vrouw en buren die haar zo goed mogelijk hielpen probeerden contact te houden, maar dat bleek uitermate lastig. De familie van de dode sloeg geen alarm. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom het zo lang heeft geduurd voordat na de eerste meldingen dat er iets fout zou kunnen zijn, en het moment waarop de dode uiteindelijk werd gevonden, zo'n lange tijd verliep. Voorstellen om ter plekke een kijkje te kijken liepen op niets uit, ze werden telkens uitgesteld en de buren werden naar eigen zeggen van de ene naar de andere dienst doorgestuurd.
Paas spreekt van een zwaarwegend moreel dilemma. ‘’In hoeverre mag je mensen die geen hulp vragen en geen overlast bezorgen toch hulp opdringen?’’, vraagt hij zich af. Hij heeft in het verleden in onder meer opiniestukken in landelijke dagbladen aangedrongen op een wetswijziging die gedwongen opname in meer gevallen mogelijk maakt. PvdA-kamerlid A. van der Hoek werkt inmiddels geruime tijd aan een wetsvoorstel met die strekking.