nieuws

24 okt 2000, 00:12

Huisdichters Rijksuniversiteit stellen gastschrijver aan

De Nederlandse versie van de Website van de Huisdichters van de Rijksuniversiteit Groningen heeft vanaf heden een attractieve extra gekregen: de wekelijkse gastschrijver.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op initiatief van Huisdichters Daniël Dee en Petra Else Jekel zal er elke week een andere Nederlandstalige gastschrijver exclusief poëzie en/of proza online publiceren.
Daniël Dee, student Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, zal over de bijdrage van elke nieuwe gastschrijver en korte, bondige bespreking schrijven. Na publicatie gedurende de gestelde termijn zullen de bijdragen raadpleegbaar blijven in een online archief.
De eerste gastschrijver is de Groningse dichter Bart FM Droog van het dichterscollectief De Dichters uit Epibreren. Hij draagt drie ongepubliceerde gedichten bij, voorzien van allerhande informatie over zichzelf en zijn werk. Daniël Dee schrijft in zijn artikel 'OP WEG NAAR BETERE OORDEN' over Droog als zijnde een 'poëzieactivist', die voorleest 'het liefst op originele en onstuimige wijze'. Over het gedicht 'ZUID' schrijft Dee dat Droog 'onbewust [.] zijn eigen credo in dit gedicht heeft gestopt'.
Tevens zijn vanaf heden op de website de nieuwste gedichten te lezen van de Huisdichters van de Rijksuniversiteit Groningen, die zij naar aanleiding van de landelijke Wetenschapsweek schreven, in opdracht van de universiteit. Huisdichters van de Rijksuniversiteit Groningen http://www.crosswinds.net/~rugdichter/