nieuws

27 feb 2002, 00:12

Hortus Haren sluit definitief zijn deuren

De Hortus Haren sluit per direct zijn deuren. Het bestuur van de oudste botanisch tuin van Nederland heeft dit de curatoren van de Hortus woensdag meegedeeld. Het ontbreekt de stichting aan financiële middelen om de exploitatie nog langer te financieren. De gemeentes Groningen en Haren hadden de tuin wel subsidies toegezegd, maar die zouden pas beschikbaar komen als de stichting zelf een nieuwe lening kon sluiten. Dat is na vier maanden lobbyen niet gelukt en het ontbreekt de stichting aan geld en tijd om de gesprekken nog voort te zetten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hiermee komt voor de botanische tuin een eind aan ruim een jaar onzekerheid. De tuin verkeerde in acute financiële problemen sinds de gemeenten Groningen en Haren en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) begin vorige jaar hun onvoorwaardelijke steun aan de tuin opzegden. Ondanks forse subsidies bleef de Hortus in de rode cijfers hangen.
De Hortus probeerde het afgelopen jaar op verschillende manieren een doorstart te bewerkstelligen. Zo wilde de tuin publiek lokken met ‘edutainment’ en was er even sprake van de Hortus een ‘internationaal kenniscentrum voor biodiversiteit’ te maken. Ook toonde een keten van Oosterse restaurants zich korte tijd geïnteresseerd in een dependance in de Chinese Tuin.
De tuin werd in 1642 opgericht als botanische dependance van de Rijksuniversiteit Groningen. De Hortus Haren verwierf internationale faam met de IJsbeeldententoonstelling die vanaf 1997 jaarlijks werd gehouden. De tuin had toentertijd de Europese primeur met de bevroren kunst uit China. De eerste drie edities van de expositie stonden garant voor honderdduizenden bezoekers.