nieuws

04 mei 2002, 00:12

Hortus Haren met Pinksteren weer open

De Hortus Haren gaat in het Pinksterweekend weer open voor publiek. De eigenaar, de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), heeft donderdag een akkoord bereikt met de Noordelijke Eco Ondernemersgroep (NEO), die de exploitatie voor zijn rekening gaat nemen. De NEO heeft een contract met de RuG gesloten voor tien jaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De energievoorziening, één van de grootste kostenposten voor de Hortus, moet nog voor deze winter uit een nieuw te bouwen biocentrale komen. Deze milieuvriendelijke voorziening gaat rond de één miljoen euro kosten. Voor de kosten van de biocentrale rekent de nieuwe exploitant op een overheidssubsidie. Zonder deze subsidie is een gezonde exploitatie onmogelijk, aldus de NEO.
Ook de isolatie van de grote kas in Hortus moet door de overheid worden gesubsidieerd. Vóór het faillissement van de botanische tuin in september liet de provincie nog weten wel in de renovatie te willen investeren.
Na het faillissement van de Hortus is op diverse manieren geprobeerd om de Hortus nieuw leven in te blazen. De oudste botanische tuin van Nederland werd in 1642 opgericht als dependance van de RuG. De tuin verwierf internationale faam met de IJsbeeldententoonstelling, die sinds 1997 jaarlijks werd gehouden. De tuin had toentertijd de Europese primeur met de bevroren kunst uit China. De eerste drie jaren trok de IJsbeeldententoonstelling honderdduizenden bezoekers.