nieuws

24 jun 2002, 00:12

Hoogte- en bodemonderzoek Meerstad Groningen

In het plangebied van Meerstad Groningen worden van woensdag 29 mei tot en met maandag 15 juli diverse bodemmetingen gehouden. Het onderzoek moet informatie opleveren over de hoogteligging van de bodem en de bodemopbouw.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze informatie levert een belangrijke bijdrage aan het Masterplan dat in december dit jaar gereed moet zijn.
Het onderzoek wordt verricht in opdracht van de publieke en private partijen, die samenwerken in het project Meerstad Groningen en moet eind juli afgerond zijn. Er zal zoveel mogelijk worden geboord in bermen en hoeken van percelen.