nieuws

27 jun 2001, 00:12

Hoogste windmolens Groningen wekken argwaan bedrijfsleven

Het bedrijfsleven in de Eemsmond is niet gelukkig met plannen om bij Delfzijl parken aan te leggen voor de hoogste windmolens van Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ze zijn afkomstig van energiebedrijf Essent en de Groningse aannemer Koop Holding, daarin gesteund door de provincie Groningen. De circa honderd molens in drie parken, zijn maximaal 120 meter hoog en vergen een investering van 350 tot 400 miljoen gulden Maar de gemeenten Delfzijl en Eemsmond en het havenschap Groningen Seaports zijn er niet onverdeeld gelukkig mee.
‘’We willen de windmolens in principe best op ons terrein hebben. Maar ze mogen toekomstige bedrijvigheid niet in de weg staan’, zegt woordvoerder René Genee van Groningen Seaports, eigenaar van een van de terreinen waar molens zijn gepland. Dit havenschap vreest dat de molens zoveel geluid produceren dat de vestiging van meer bedrijven daarna onmogelijk is. Ook kan door de molens de luchtstroom veranderen, wat onvoorziene effecten kan hebben op milieu-metingen.
‘Daarom willen we dat de effecten van een molenpark eerst goed in beeld worden gebracht’, zegt Genee. Binnen de provinciale Groningse politiek is geërgerd gereageerd op de afwachtende houding. Diverse fracties vinden dat de provincie de vestiging van het park dan maar dwingend moet opleggen. Maar gedeputeerde J. Boertjens (VVD) dat de overlast van de molens meevalt en dat hij Havenschap daar van kan overtuigen. Als hem dat lukt kan de bouw eind dit jaar beginnen.