nieuws

30 okt 2000, 00:12

Hoogleraar tandheelkunde pleit voor afschaffen halfjaarlijkse controle

Hoogleraar tandheelkunde R. Schaud van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) wil de werkdruk bij tandartsen verlagen door de halfjaarlijkse tandartscontrole af te schaffen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hij beklemtoont hiermee het besluit dat de Ziekenfondsraad begin jaren negentig al nam om het verplichte zesmaandelijke tandartsbezoek te beëindigen. ,,De ingeburgerde regelmaat stamt nog uit de jaren twintig, toen de verpaupering van het gebit veel sneller verliep dan tegenwoordig’’, bergumenteert Schaub zijn stelling. ,,Een jaarlijkse controle is voor de meeste patiënten meer dan afdoende.’’
Schaub hoopt met het initiatief de toenemende werkdruk van de tandartsen wat te verlichten. De zorgvraag naar tandartsen stijgt de komende twintig jaar naar verwachting met 25 procent, terwijl het aantal tandartsen in die periode sterk zal dalen. Niet alleen bereikt een groot aantal oudere mondheelkundigen de komende drie jaar de pensioengerechtigde leeftijd, maar ook is de opleidingcapaciteit de laatste tien jaar teruggelopen van 460 naar 120. Een advies heeft de minister vorige maand geadviseerd deze capaciteit met spoed uit te breiden, maar zelfs als deze wijziging het komende collegejaar wordt doorgevoerd, duurt het nog tien jaar voordat de grotere lichting de arbeidsmarkt kan versterken