nieuws

01 aug 2012, 19:07

Hoogezand wil 120 voor autosnelweg A7 Groningen-Nieuweschans behouden

De geplande ingangsdatum is 1 september dat 130 kilometer per uur de norm wordt op de Nederlandse autosnelwegen. Het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogezand-Sappemeer doet een klemmend beroep op het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) om op het traject Groningen-Bad Nieuweschans van de A7toch de 120-grens te handhaven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het belangrijkste argument is dat de nieuwe norm van 130 kilometer afbreuk doet aan het project A7 Veilig (tussen de Afsluitdijk en Bad Nieuweschans). In het verkeersveiligheidsproject A7 Veilig werken Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Politie Fryslân, Regiopolitie Groningen, KLPD, Openbaar Ministerie, Landelijk Parket Team Verkeer en de provincies Fryslân en Groningen gedurende twee jaar samen aan een gerichte verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming op de A7.

De samenwerkende partijen willen het verkeersveiligheidsgevoel van weggebruikers vergroten en het aantal letselongevallen verminderen. Een deel van deze ongevallen is het gevolg van te hard rijden, zo staat ook op www.a7veilig.nl .

Filevorming


De kans op file uit de richting Groningen zal bij de afritten 41 (Hoogezand-Slochteren) en 44 (aansluiting N33) zal door het toenemende verkeer steeds groter worden. Een hogere maximumsnelheid leidt tot een hoger verkeersveiligheidsrisico op die locaties. De gemeente Hoogezand-Sappemeer is al in gesprek met Rijkswaterstaat Noord-Nederland over deze knelpunten.

Geringe tijdswinst


Een hogere snelheid levert nauwelijks tijdswinst op en is uiteindelijk een verkeerd signaal als het gaat om milieu-effecten en het werken aan verduurzaming. Tussen Hoogezand-Sappemeer en Groningen is sprake van slechts 15 seconden verschil in reistijd.