nieuws

05 jun 2002, 00:12

Hoogezand-Sappemeer stelt sportnota op

De gemeente Hoogezand-Sappemeer stelt samen met sportorganisaties en -instellingen en inwoners een sportnota op. Hierin wordt het sportbeleid van de gemeente voor de periode 2004-2008 vastgelegd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het doel van het sportbeleid is de sport in de gemeente te stimuleren en te bevorderen. De gemeente zal de nota uitwerken in diverse activiteiten en projecten. In 2003 zal de nota gerealiseerd zijn.
Alle betrokkenen, deskundigen en belangstellenden zullen door degemeente benaderd worden om informatie over wensen, behoeften en knelpunten te inventariseren. Het Huis voor de Sport Groningen organiseert bijeenkomsten in de gemeente, waarbij alle inwoners welkom zijn.