nieuws

26 sep 2001, 00:12

Hoog abstractieniveau tijdens derde Forum-bijeenkomst over Grote Markt

‘Ben ik nou te dom dat ik dit niet snap?’ Dat was een van de reacties van de deelnemers aan het Forum over de toekomst van de Grote Markt. Dat Forum kwam gisteravond voor de derde keer bij elkaar om te praten over een nieuwe toekomst van de Grote Markt. De leden van het Forum kregen de resulaten voorgeschoteld van een workshop van architecten en stedenbouwkundigen, die alle suggesties die er tot nu toe waren gedaan hadden moeten samen vatten. Maar in plaats van fraaie plaatjes waaruit men kon kiezen, werd van de leden van het Forum gevraagd nogmaals diep na te denken. Heel diep.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hoeveel openbare ruimte moet er straks over blijven na een vernieuwing van de Grote Markt? Hoe groot is de hoeveelheid bouwvolume die wenselijk is bij een vernieuwing van de Grote Markt? Dat zijn volgens een worskhop van zes Groningse architecten en twee stedenbouwers enkele van de belangrijkste vragen waar de leden van het Grote Markt Forum goed over na moeten denken.. Stedenbouwkundige Tjerk Ruimschotel presenteerde gistermiddag aan het Forum de resultaten van een architectenworkshop. De deelnemers aan die workshop hadden de opdracht gekregen na te denken over alle 141 suggesties die er gedaan zijn voor een nieuwe toekomst van de Grote Markt. De workshop zou deze suggesties moeten bundelen tot een aantal modellen of denkrichtingen waar het Forum dan weer één of meerdere varianten uit zou kunnen kiezen.
Dat leidde er gisteren niet toe dat het Forum met drie tot vier verschillende varianten kwam, waar iedereen dan een fraai plaatje uit zou kunnen kiezen. Volgens Ruimschotel was dat nog een stap te ver en dienen de leden van het Forum eerst na te denken over de vraag of er meer of minder bouwvolume wenselijk is, en meer of minder openbare ruimte. ‘Dit zijn geen modellen waaruit gekozen kan worden. Wel dient iedereen zich goed te realiseren wat de effecten van de keuzen zijn. Je kunt niet vrijblijvend zeggen: ‘’ik wil dat gebouw aan de Grote Markt’’. Je moet eerst weten welke kant je op wil met de ruimteverdeling, en vervolgens kun je kijken welke functies je wilt hebben’, aldus Ruimschotel. Diverse leden van het Forum lieten weten wat teleurgesteld te zijn in deze benadering, die ze als ‘te abstract’ typeerden. ‘Ik dacht dat er voorstellen kwamen waarover je al zou kunnen stemmen’, aldus bijvoorbeeld Fleur Woudstra. Maar volgens Ruimschotel was zeer bewust voor deze benadering gekozen, omdat iedereen dan gedwongen wordt dieper na te denken over de consequenties van zijn keuze, zowel voor de Grote Markt als voor de binnenstad, als voor de stad als geheel.