nieuws

22 nov 2000, 00:12

Honderden Groningse bedrijven krijgen steun bij duurzamer ondernemen

Het project Preventie, één van de vijf onderdelen van Duurzaam Groningen, gaat morgen, donderdag 23 november a.s. officieel van start. Doel van dit project is dertig bedrijven te stimuleren te besparen op energie, water en afval

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarnaast worden drie clusters, bestaande uit circa tien bedrijven, gezamenlijk begeleid en gestimuleerd en uitvoeringsplan met preventieve maatregelen op te stellen.
Het deelproject Preventie maakt onderdeel uit van het project Duurzaam Groningen, dat op 22 maart 2000 al werd gelanceerd. Rode draad van het project Duurzaam Groningen is het versterken van de economische positie van het midden- en kleinbedrijf in de provincie Groningen, zonder daarbij het milieu extra te belasten
Ongeveer 300 ondernemingen worden in dit project begeleid en ondersteund op het gebied van milieuzorg, preventie, gebiedsgerichte aanpak (duurzame bedrijventerreinen en Integraal Ketenbeheer), informatie- en communicatietechnologie en duurzaam ondernemen. Dit laatste project is in het voorjaar 2000 door TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCN) in uitvoering genomen. Duurzaam Groningen is een samenwerkingsproject van de provincie Groningen, Syntens, alle Groningse gemeenten, Kamer van Koophandel, VNO/NCW Groningen, MKB-noord, Rabobank, Essent Duurzaam en TCN.
Het deelproject Preventie gaat 23 november a.s. officieel van start om 14.30 uur in het gemeentehuis van Zuidhorn. De startmanifestatie staat in het teken van de drie P:s’ preventie van milieuverontreiniging, meer presteren voor het milieu zonder dat dit ten koste gaat van de portemonnee van de ondernemer. Tijdens de manifestatie wordt informatie gegeven over aanbestedingsprocedures, voorwaarden voor deelname e.d. De startmanifestatie is onder andere bedoeld voor adviesbureaus, brancheorganisaties, MKB-ondernemingen en gemeenten.