nieuws

14 mei 2001, 00:12

'Hogere prijs verlaagt energieconsumptie'

Een hoge prijs voor energie, water en afvalinzameling zal het gebruik verlagen. Een hogere energieprijs als de ecotax is effectief als de consument daarvoor subsidies krijgt voor de aanschaf van energiezuinige apparatuur.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat concludeert econometrist V. Linderhof in het proefschrift, waarop hij volgende week donderdag aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveert. Als de opbrengst terugkomt via de inkomstenbelasting is het effect volgens hem minder omdat een hoger inkomen de consumptie juist stimuleert.
Linderhof stelt ook dat de hoeveelheid ingezameld afval daalt als de ophaalprijs per kilo stijgt. Vooral bij groente-, fruit- en tuinafval is het verband tussen prijs en hoeveelheid aangeboden afval groot. Hij verwacht dat dit nog sterker zal zijn als 'thuiscomposteren' populairder wordt. Wel moet bij invoering van een kiloprijs voor afval controle op illegale dumping plaatsvinden.
De onderzoeker wijst er tenslotte op dat de marktliberalisatie in de elektriciteitssector er toe kan leiden dat de prijzen gaan dalen. ,,Uit oogpunt van het milieu en duurzaamheid moet de overheid ze dan met belastingen hooghouden.''
Linderhof ging voor zijn proefschrift op zoek naar het verband tussen de prijs van een artikel en de vraag. Hij maakte voor zijn analyse gebruik van het Doorlopend Budgetonderzoek 1987-1994 van het CBS. In zijn onderzoek stelde de hij modellen op waarmee de effectiviteit van subsidiemaatregelen en belastingen op consumptie kan worden verklaard.