nieuws

27 dec 2009, 20:08

Hoge flat 'Brugwachter' van wethouder Frank de Vries stuit op verzet omwonenden

Groningen heeft er de laatste jaren flink veel hoogbouw bijgekregen, en er is ook nog veel hoogbouw in aanbouw. Meestal werd die hoogbouw tamelijk harmonieus in de omgeving ingepast. Maar bij de voorgenomen bouw van de flat De Brugwachter slaagt wethouder Frank de Vries er maar niet in omwonenden van de meerwaarde van deze meer dan zeventig meter hoge flat te overtuigen. Het project Brugwachter, een flatgebouw van Lefier nabij de  Korrewegbrug is al ruim drie jaar inzet van dispuut tussen omwonenden en PvdA-wethouder De Vries. Het verzet vanuit de wijken en allerlei instellingen en organisaties richt zich nu op de resultaten van een nieuw windonderzoek. Volgens de kritische buurtbewoners zouden deze 'onthutsend' zijn. Zij vrezen dat 15.000 fietsers en bromfietsers die straks dagelijks langs de flat rijden gevaar lopenlopen vanwege harde windvlagen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen heeft in december 2006 plannen gelanceerd die een 75 meter hoge woontoren Brugwachter mogelijk moeten maken. Dit plan past niet in het bestemmingsplan en bewoners vragen om een bredere benadering dan een vrijstelling voor deze hoge toren. Na bezwaar van de omliggende wijken en gemeenteraad besloot wethouder De Vries het plan terug te trekken. De protesten betroffen met name burgerparticipatie, ecologie, verkeersproblemen en niet passend in de omgeving. Met het tweede stedenbouwkundig plan, waarin de toren van plek is verschoven, is de gemeenteraad schoorvoetend akkoord gegaan.
 
Bouwaanvraag
Afgelopen maand heeft woningbouwcorporatie Lefier een bouwaanvraag ingediend voor deze woontoren. De gemeente moet toetsen of deze voldoet aan de eisen. Een van deze eisen is de zogenaamde inpassing in de omgeving. Uit een rapport van Lefier, uitgevoerd door DGMR, blijkt dat op het onderdeel ‘windklimaat’ er veel mis is.
 
Verkeerde uitgangspunten
De onderzoeksconclusies spitsen zich alleen toe op de bewoners en passanten op het erf van de Brugwachter en reppen volgens de boze buurtbewoners met geen woord over conclusies t.a.v. de duizenden fietsers die dagelijks pal langs de flat gaan, waaronder veel scholieren en ouders met kleine kinderen. 'De verkeersparagraaf in het stedenbouwkundig plan bevat mede daardoor hiaten en halve waarheden. De gemeente Groningen heeft haar conclusies letterlijk overgenomen uit het windrapport dat in opdracht van Lefier is uitgevoerd'
Voor het vaststellen van de windhinder is een omgeving in acht genomen met een straal van 300 meter rondom de Brugwachter. Lefier heeft daarbij nagelaten om de reeds gerealiseerde nieuwbouw Korrezoom én de daarnaast nog te realiseren 45 meter hoge woontoren eveneens vlak bij de Korrewegbrug, mee te nemen in de analyse.
 
Resultaat: gevaarlijke situatie bij kruispunt Korrewegbrug
Uit het rapport blijkt volgens de ongeruste buurtbewoners duidelijk dat de (brom)fietsers langs het drukke Heerdenpad er zeer slecht van af komen. Het rapport laat zien dat er één plaats is die scoort in de zwaarste, rode categorie 5 (= gevaarlijk) en dat is juist op de kruising Heerdenpad / Ulgersmaweg. Dit nu al zeer drukke kruispunt wordt mét de wind nog gevaarlijker. Maar ook de nog in te richten ‘shared space’ met ruimte voor bankjes, voetgangers en fietsers heeft met categorie 4 (ongeschikt voor slenteren of zitten) een slechte score. 
 
''De gemeente/Lefier creëert met deze toren een onwenselijke en bovendien gevaarlijke situatie op dit zeer drukke fietspad en kruispunt. De ruim 15.000 fietsers per dag zullen bij realisatie  van de Brugwachter door deze windgevaarlijke trechter bij de Korrebrug moeten''.