nieuws

22 aug 2001, 00:12

Hof Leeuwarden tikt gemeente Groningen stevig op vingers rond kiosk Herestraat

De gemeente Groningen heeft in hoger beroep alsnog het geding verloren over de notenbar van de familie Reilman in de Herestraat in Groningen. Dat is het gevolg van een uitspraak zojuist van het Gerechtshof in Leeuwarden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De familie Reilman heeft jarenlang een kiosk geëxploiteerd in de Herestraat. Maar volgens de gemeente Groningen paste deze niet op deze plek in de Herestraat. De gemeente verzocht Reilman dan ook de kiosk elders te plaatsen, maar hij weigerde dat. Ook de president van de Rechtbank in Groningen vond dat de kiosk weg moest, althans dat de argumenten van de gemeente Groningen steekhoudend waren. De Groningse rechtbank gelastte op 14 juni j.l. dan ook om de notenbar te ontruimen. Aldus geschiedde.
Maar de zaak neemt nu een compleet andere wending nu het Gerechtshof in Leeuwarden vanmorgen het vonnis van de Groningse rechtbank heeft vernietigd. Volgens het Hof in Leeuwarden heeft Reilman nog een lopende huurovereenkomst tot 1 januari 2003. Volgens het Hof moet de gemeente Groningen die huurovereenkomst gestand doen.
Bovendien krijgt de gemeente een veeg uit de pan van het Hof. ‘Er was helemaal geen sprake van spoedeisend karakter bij de vordering van de gemeente. Er was tijd genoeg geweest om de zaak in een gewone bodemprocedure aan de rechter voor te leggen’, aldus Persraadsheer mr. H.S. Pruiksma. De kiosk is inmiddels door Reilman verwijderd.