nieuws

16 mrt 2011, 15:03

Hoe kan Groningen tijdelijk vrije ruimte gaan gebruiken?

In Groningen is een boekje verschenen dat een beeld schetst van de meerwaarde die tijdelijk gebruik van vrije ruimte in de stad met zich meebrengt. Het betreft het boekje: ‘Stadsgetijden’, het tweede labcahier van de afdeling Beleidsontwikkeling RO/EZ van de gemeente Groningen. Voorbeelden van tijdelijk vrije ruimte zijn het Ebbingekwartier en het Suikerunieterrein.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook in Groningen spelen diverse actuele vraagstukken waarin de relatie tussen tijd en
ruimte centraal is komen te staan en waarvoor oplossingen nodig zijn. In ‘Stadsgetijden’ wordt een toekomstbeeld geschetst van een stad die ruimte biedt voor de getijdenwerking van de stedelijke ontwikkeling en deze ten gunste van haarzelf benut.

Dat toekomstbeeld wordt enerzijds geschetst door een pleidooi van de hand van gastauteur Kris Oosting om de tussentijd te benutten voor het zoeken naar innovatieve verbindingen tussen een online en een offline wereld, getiteld My Space.

Daarnaast bevat dit cahier een beknopt verslag van het symposium 'De toekomst van het even' rond tijdelijk ruimtegebruik, dat de afdeling Beleidsontwikkeling van de gemeente Groningen op 23 juni van 2010 organiseerde in theater De Machinefabriek. Hierin is een weergave te vinden van de bijdragen van de diverse sprekers en de gehouden paneldiscussie.

Eerder verscheen het eerste labcahier ‘Foodtopia’, geschreven door de Engelse architect Carolyn Steel. Het was een eerste verkenning op weg naar een voedselbeleid voor de regio. Woensdag 16 maart signeert zij tussen 14.00 en 16.00 uur de Nederlandse vertaling van haar boek Hungry City: ‘de Hongerige Stad’ in boekhandel Van der Velde aan het A-Kerkhof.

Het labcahier ‘Stadsgetijden’ is gratis verkrijgbaar bij de dienst RO/EZ van de gemeente Groningen, Gedempte Zuiderdiep 98 in Groningen.