nieuws

19 jun 2002, 00:12

Hoe denkt nieuwe gemeentebestuur over vernieuwing Grote Markt?

Het nieuwe college van B en W, dat na de gemeenteraadsverkiezingen van maart is aangetreden, heeft ook een duidelijke visie op de toekomst van de Grote Markt. Het nieuwe college zal haar visie dinsdag 18 juni voorleggen aan het Grote Markt Forum. Waar komt deze visie op neer?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Algemeen uitgangspunt van het gemeentebestuur is dat de Grote Markt aantrekkelijker gemaakt moet worden en de centrumfunctie moet worden versterkt.
- Aan de oostzijde van de Grote Markt stellen B en W een nieuwe culturele voorziening voor, aan de oostzijde. Daarin zouden drie zalen moeten komen, primair voor muziek, maar de nieuwe voorziening zou ook onderdak moeten bieden aan activiteiten als een debatcentrum en exposities. Het cultuurcentrum moet ook aansluiten op bestaande voorzieningen, zoals de muziekschool en het Filmcentrum Poelestraat.
- Als het nieuwe cultuurcentrum is gerealiseerd, kan de Oosterpoort worden gesloopt en komt die grond beschikbaar voor woningbouw. - De parkeergarage aan de Popkenstraat (Naberpassage) zou vervangen moeten worden door een ondergrondse parkeergarage onder het nieuwe cultuurcentrum. Deze zal ongeveer evenveel bezoekersparkeerplaatsen hebben. - Aanvullende maatregelen voor een meer autoluwe binnenstad en minder parkeren op straat.