nieuws

18 jun 2001, 00:12

Historisch erfgoed steeds meer in trek voor logies toeristen

De provincie Groningen is een nieuwe toeristische attractie rijker: logeren in oude borgen, in pronkkamers van statige boerderijen of in kamers van ander historisch erfgoed.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Steeds meer stichtingen en particulieren stellen hun monumenten of karakteristieke panden beschikbaar voor overnachtingen voor cultureel geinteresseerde toeristen. Zij maken gebruik van een nieuwe subsidieregeling van de provincie Groningen die het 'Erfgoedlogies', zoals het heet, bij particulieren wil bevorderen. Daar is ook Europese subsidie voor beschikbaar. Niet alleen de eigenaren van de panden weten dit te waarderen, maar ook de toeristen, want het nieuwe arrangement slaat behoorlijk aan, zo meldt de provincie Groningen. Die gaat nu een speciale Subsidieregeling Erfgoedlogies Particulieren in het leven roepen om nog meer 'gewone' Groningers over te halen hun monumentale panden voor toeristische overnachtingen beschikbaar te stellen